Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

ICIM i PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny - EFS). W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe z monitorami LCD 17'' oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Komputery pracują na systemie operacyjnym Windows Vista, mają zainstalowany pakiet Microsoft Office 2007 oraz oprogramowanie Cenzor, zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane. Dołączony jest też pakiet oprogramowania multimedialnego, a więc Encyklopedia Powszechna, Atlas Świata oraz Słownik Języka Polskiego, Wyrazów Obcych i Ortograficzny Języka Polskiego.
Centrum multimedialne w bibliotece z pewnością ułatwi uczniom indywidualne zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnych w Internecie oraz informacji multimedialnych. Będzie też wykorzystywane na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej. Wierzymy, iż stanie się w pewnym stopniu "magnesem" przyciągającym uczniów do biblioteki szkolnej.

 

Praca biblioteki

 Na księgozbiór  biblioteki szkolnej składają się :

 • Bajeczki i opowiadania dla najmłodszych
 • Baśnie. Podania i legendy
 • Powieści i opowiadania dla uczniów starszych
 • Albumy, słowniki, encyklopedie.

Książki do biblioteki zakupiono z projektów „Szansa dla najmłodszych", „Szkoła lepszego startu"  oraz  otrzymano z darów: Kolekcja Książek Cała Polska czyta dzieciom i Fundacji Pomocy Bibliotekom.

 

W szkole znajduje się Pracownia Informatyczna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
 
 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.