Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

Historia Pielni

             Pielnia to miejscowość położona na południowy - wschód od Zarszyna,   w odległości około 10 kilometrów.  Nazwa Pielni może pochodzić z dwóch źródeł. Po pierwsze jak wskazuje sama nazwa, wioska leży nad rzeką Pielnicą. Po drugie, właścicielem tej wsi w xv wieku był Pielewski i niby od jego nazwiska może pochodzić nazwa wioski. w zdecydowanej większości źródeł przeważa jednak pogląd nazwy rzeki. W XV wieku nazwa wsi brzmiała Piela / łać. Pella/, mówi o tym dokument pochodzący z 1444 roku.

          Pielnia jako osada powstaje w drugiej połowie XIV stulecia. Pierwsza wzmianka pochodzi z  1376 roku, znany jest, jako świadek "Skalka de Pela" (tzn. z Pielni). W 1387 roku Mikołaj Skałka otrzymał od króla Jagiełły prawo władania i używania Nową Wolą w ziemi sanockiej, czyli dzisiejszą Pielnią.       

         W Pielni rozróżniamy część górną, środkową i dolną. Używano też określenia Pielnia Skalczyna na oznaczenie górnej części. Taki podział Pielni potwierdza rejestr z 1577 roku, podział ten w potocznej mowie utrzymuje się nadal. Starsza część wsi, którą najpierw posiadał Mikołaj Skałka, jest to obecna górna część Pielni, a nadana mu Wola znajdowała się wówczas poniżej tamtej. Potwierdza to fakt,, że w 1512 roku lasy i pola zwane Radkony znajdowały się w miejscu graniczącym z wsiami Długiem i Odrzechową, a więc na zachód od środkowej i dolnej części Pielni.