Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

DYŻURY NAUCZYCIELI

Nazwisko i imię

Dyżur dla rodziców

Burnatowska B.

Poniedz.9.45- 10.30

Czerkies M.

Środa 12.30– 13.15

Drozd E.

Poniedz– 8.00 -8.45

Florian A.

Wtorek.12.30- 13.15

Fudała D.

Wtorek - 8.45-9.30

Gierula M.

Środa   10.50- 11.35

Komański Rafał

Poniedz.  10.50- 11.35

Latawska Monika

Poniedz.  10.50- 11.35

Moskal Antoni

Poniedz.  11.40-12.25

Niemiec Ewa

Wtorek  11.40-12.25

Ołowiańczyk M.

Piątek  13.20-14.05

Ryba Marzena

Wtorek 9.45-10.30

Sośnicka Jadwiga

Czwart. 11.40 -12.25

Szramowiat Marta

Poniedz.12.30-13.15

Twardy Janusz

Poniedz.8.45- 9.30 co 2-gi tydzień

Ziobro Ewa

Wtorek   12.25 -13.20