Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

O projekcie

            Projekt „Doskonaląc siebie, pomożemy innym " - jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli szkół gminy Zarszyn. Coraz częściej pojawiające się problemy wychowawcze, znikoma ilość nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, oraz niewystarczająca wiedza na temat pozyskiwania środków UE skłoniła nas do złożenia wniosku, zgodnego z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet IX, Działanie 9.4). Projekt został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 92 828,56 zł.

Cele projektu:

 • zdobycie przez dwóch nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej- ukończenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej,
 • nabycie przez pracowników administracji oświatowej, dyrektorów szkół
  i nauczycieli umiejętności w zakresie aplikowania i zarządzania środkami Unii Europejskiej przeznaczonymi na finansowanie projektów w zakresie edukacji
  i wychowania,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych.

       Projekt realizowany jest od 1 września 2009 roku, a jego zakończenie zaplanowano na koniec czerwca 2010 roku. W tym okresie zainteresowani dyrektorzy szkół
i nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu sanockiego, ze szczególnym uwzględnieniem kadry pedagogicznej Gminy Zarszyn, będą mogli brać  udział w następujących formach doskonalenia:

 

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami unijnymi,
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej,
 • kurs doskonalenia zawodowego „Aplikowanie i zarządzanie środkami UE przeznaczonymi na finansowanie projektów z zakresu edukacji
  i wychowania,
 • kurs doskonalenia zawodowego „Nadpobudliwość - problem biologiczny (ADHD) czy emocjonalny"
 • kurs doskonalenia zawodowego „Rozwiązywanie problemów pedagogicznych - superwizja dla nauczycieli i pedagogów"
 • kurs doskonalenia zawodowego „W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?"
 • kurs doskonalenia zawodowego „Agresja w szkole - zrozumieć
  skutecznie zaradzić"

 

      Zajęcia, oprócz studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego, odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Pielni, według ustalonego harmonogramu w grupach 12 i 14-sto osobowych.

Wszystkie kursy doskonalenia zawodowego przeprowadzone zostaną przez trenerów Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ Pocieszka", działającego przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez NODN „ Pocieszka" oraz  Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.

 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa wyszła na przeciw wymaganiom
i problemom współczesnej edukacji, a realizacja takiego projektu przyczyni się do zdobycia nowych i podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 

              Autorzy i realizatorzy projektu: Agata Sowa,Małgorzata Gierlicka- Czerkies, Jadwiga Sośnicka