Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

I znowu się nam udało. Zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" i znaleźliśmy się wśród 450 wylosowanych szkół województwa podkarpackiego. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci (najczęściej w formie zabawy) pod kierunkiem nauczyciela.
Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych, które szkoła otrzymała nieodpłatnie. Są to rozwijające i bardzo atrakcyjne dla dzieci pomoce („Ser szwajcarski", chusta animacyjna, klocki Logico, gry planszowe i towarzyskie, mikroskop i lupy, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych, „Bajki grajki", układanki logiczne z klocków, globusy, plansze i wiele innych) . Uczniowie bawiąc się będą zdobywali nowe umiejętności. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
językowej (język ojczysty i obcy),
matematyczno - przyrodniczej,
artystycznej i ruchowej,
komunikacyjno - informacyjnej,
społecznej (intrapersonalnej i interpersonalnej).

Projekt jest realizowany jest od kwietnia 2009r. do czerwca 2011r. Podzielony jest na trzy etapy, tak by każda kolejna pierwsza klasa mogła w nim uczestniczyć. Prowadzony będzie przez nauczycieli: