Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

O projekcie

Projekt „Chce, mogę, potrafię"- jest kontynuacją projektu „Szkoła lepszego startu" realizowanego w naszej szkole w roku ubiegłym.  Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX, Dziłanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2              

 Kwota dofinansowania- 182 384,00 zł..

Cele projektu:

 • Poprawa wyników w nauce i na sprawdzianie po kl. VI,
 • Podniesienie stopnia znajomości języka angielskiego,
 • Wdrożenie uczniów do działań kreatywnych w zakresie projektowania i prezentacji swoich projektów,
 • Wzrost poczucia własnej wartości,
 • Wdrożenie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Działania:

Uczniowie klas I-III

 • Warsztaty języka angielskiego
 • Zabawa w teatr

 

Uczniowie klas IV-VI

 • Warsztaty rozwiązywania testów
 • Koło historyczne- „Każde miejsce opowiada swoją historię"
 • Koło przyrodnicze

Organizacja trzech wycieczek:

 • Kraków- serce i kolebka Polskości,
 • Warszawa- stolica Polski,
 • Gry Świętokrzyskie- najstarsze góry polskie

Do właściwej realizacji projektu zakupione zostaną pomoce  dydaktyczne : kserokopiarka, zestaw multimedialny, oprogramowanie do tablicy interaktywnej-  English Adventure,  scena i kukiełki do teatrzyku, zestawy pomocy dydaktycznych do historii i przyrody, kamera cyfrowa, materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników zajęć.

.