Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

Lp.

Rodzaj imprezy

Forma imprezy

Termin

Odpowiedzialny

1.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2017

apel

3.IX

ks. A. Moskal

A.Rysz

2.

Akcja „Sprzątanie Świata”

apel

porządkowanie

21..IX

E. Niemiec

3.

Dzień Chłopaka

apel

1. XI

opiekunowie SU

4.

Dzień KEN                   i pasowanie na ucznia

akademia

12.X

J. Sośnicka

M. Gierula

5.

 Dzień Seniora

Impreza środowisk.

27.XI

B. Burnatowka wychowawcy klas 0,I

6.

Narodowe Święto Niepodległości

wieczornica

10.XI

M. Szramowiat

Wychowawcy klas IV-VIII             

6.

Wieczór andrzejkowy

dyskoteka szkolna

27.XI

M. Gierula

E. Niemiec

7.

Mikołajki szkolne

impreza klasowa

6.XII

wychowawcy klas

opiekunowie SU

8.

Święta Bożego Narodzenia

apel

22.XII

E. Drozd

10.

Zabawa choinkowa

zabawa szkolna

31.I

opiekunowie SU

D. Fudała

11.

Walentynki

poczta walentynkowa

8.II

opiekunowie SU

12.

Dzień Kobiet

apel

8.III

opiekunowie SU

13.

Dzień samorządności

impreza szkolna

21.III

opiekunowie SU

 

14.

Święta Wielkanocne

apel

17.IV

M. Szramowiat

15.

Święto Konstytucji 3 Maja

apel

30. IV

ks. A. Moskal

16.

Dzień Niezapominajki

apel ekologiczny

15.V

M. Latawska

M. Ołowiańczyk

17.

Gminny konkurs  poezji patriotycznej

impreza szkolna

koniec V

A. Rysz

18.

Dzień Dziecka

impreza szkolna

1.VI

R. Komański

wychowawcy klas

 

Zakończenie roku szkolnego

 

akademia

24.VI

M. Czerkies

M. Gierula