Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

O PROJEKCIE

Cel główny projektu to wzrost u 955 (463k i 492m) uczniów i uczennic 18 Szkół Podstawowych w województwie podkarpackim, kompetencji kluczowych w zakresie:

 • Technologii Informacyjno Komunikacyjnych,
 • Nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • Języków obcych,
 • kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej

oraz podniesienie u 220 (183 K i 37 M) nauczycieli kształcenia ogólnego 18 Szkół Podstawowych, kompetencji szczególnie w zakresie:

 • Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

poprzez realizację dla uczniów i uczennic zajęć z języków obcych, matematyki, innowacyjności i kreatywności, umiejętności uczenia się, umiejętności społecznych, przedsiębiorczości, przyrody, kompetencji cyfrowych oraz realizacji kursów dla nauczycieli (kompetencji kluczowych, cyfrowe, przyrody oraz doposażenie 18 SP w sprzęt TIK i 15 pracowni przedmiotowych do końca grudnia 2018 r.

Grupę Docelową stanowi 955 Uczniów i uczennic (463K, 492M) i 277 Nauczycieli (232K, 45M) z 18 Szkół Podstawowych z województwa podkarpackiego prowadzących kształcenie ogólne, w szczególności szkoły podstawowe:

 1. Tyrawie Wołoskiej,
 2. Bażanówce,
 3. Odrzechowej,
 4. Pielni,
 5. Potoku,
 6. Długiem,
 7. Cyganach,
 8. Roztokach,
 9. Wrocance,
 10. Gliniku Polskim,
 11. Zmiennicy,
 12. Humniskach,
 13. Grabownicy Starzeńskiej,
 14. Roźwienicy,
 15. Węgierce,
 16. Rudołowicach,
 17. Tyniowicach,
 18. Woli Węgierskiej

Podstawowe zadania:

 1. Kursy podnoszące kompetencje kluczowe dla Uczniów i Nauczycieli
 2. Kursy/warsztaty podnoszące i rozwijające kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla Uczniów i Nauczycieli w tym wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu
 3. Kursy podnoszące kompetencje cyfrowe dla Uczniów i Nauczycieli
 4. Wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.