Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

PRZYJAZNA MATEMATYKA

Zajęcia "Przyjazna matematyka" prowadzone są w oparciu o program autorski. Zawiera on treści, które w sposób ciekawy i atrakcyjny wpłyną na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji, pozwoli na wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania, formułowania i uzasadniania wniosków.Preferowane jest czynnościowe nauczanie matematyki przez zabawę, działania praktyczne.Aktywizowanie uczniów stworzy takie sytuacje, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Angażowanie dzieci w przebieg zajęć oraz częste nagradzanie pozwoli wzmocnić motywację do uczenia się. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję do powtarzania i ćwiczenia podstawowych umiejętności oraz rozwiązywania problemów, włączając
w to stosowanie matematyki w życiu codziennym.