Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

Dyżur psychologa szkolnego.

Od września w szkole dyżur pełni psycholog szkolny – mgr Justyna Haduch


Psycholog w trakcie dyżuru prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów, spotkania z rodzicami, zajęcia psychoedukacyjne w klasach –      
zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Do psychologa może zgłosić się uczeń:

  • kiedy potrzebuje pomocy lub wsparcia;

  • chciałby porozmawiać o swoich trudnościach, o relacjach z rówieśnikami, emocjach;

  • w każdej sprawie, która jest dla niego ważna.

     

     Zapraszamy także rodziców, którzy niepokoją się o swoje dziecko lub zauważają u niego trudności.

         

Dyżur psychologa szkolnego:

  • czwartek: 11.30 – 12.30

  • piątek: 11.30 – 12.30